VỀ CMH GROUP

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, CMH Group tự hào vì đã xây dựng được uy tín, thương hiệu của một Nhà thầu chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; đội ngũ kỹ sư và lao động kỹ thuật lành nghề được tôi luyện qua nhiều dự án trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc phát huy thế mạnh này, CMH Group tiếp tục mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành Nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản với mong muốn đánh thức tiềm năng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xem thêm

VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP

Lấy con người làm trọng tâmtrí tuệ tập thể làm kim chỉ nam cho mọi hành động

C

CON
NGƯỜI

M

MINH
BẠCH

H

HIỆU
QUẢ

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của CMH Group. Tập đoàn định hướng là nhà phát triển bất động sản mang tính nhân văn…

Xem thêm

NHÀ THẦU XÂY LẮP

CMH Group đã cơ cấu cổ đông lớn, tái cấu trúc và mở rộng lĩnh vực hoạt động, mục tiêu trở thành Nhà đầu tư uy tín, phát huy thế mạnh Nhà thầu…

Xem thêm

DỰ ÁN NỔI BẬT