Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của CMH Group. Tập đoàn định hướng là nhà phát triển bất động sản mang tính nhân văn, trong đó ưu tiên hướng đến quyền lợi của khách hàng với tiêu chuẩn sống mới, thuận tiện, thoải mái, phù hợp với từng loại hình bất động sản.

Xem thêm

CMH Group đã cơ cấu cổ đông lớn, tái cấu trúc và mở rộng lĩnh vực hoạt động, mục tiêu trở thành Nhà đầu tư uy tín, phát huy thế mạnh Nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp ở trong nước và quốc tế.
Tập đoàn đã tham gia thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật các dự án năng lượng, thủy lợi tại nhiều địa bàn trong nước và nước ngoài.

Xem thêm