THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) Địa điểm: Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh Tổng giá trị thi công: 637 tỷ VNĐ Thời gian thi công: 3 năm Hạng mục thi công: Công trình lấy nước số 1 (Tuynel 1) – tiểu công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi

CMVietnam (CMS – HNX): Đầu tháng 11/2011, được sự tín nhiệm của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 và Cavico Việt Nam, đã chuyển giao cho CMVietnam thi công gói thầu số 13, công trình lấy nước số 1 (Tuynel 1) – tiểu công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Hà Tĩnh.

Tiếp theo việc thi công gói thầu số 13, công trình lấy nước số 1. Đến nay, CMVietnam lần lượt ký các hợp đồng thi công cửa xả lũ, đê quây, kênh dẫn dòng tại Tuynel 1, giá trị hợp đồng là 394,7 tỷ đồng; Hợp đồng thi công xây dựng kênh và công trình trên kênh chính của thủy lợi Ngàn Trươi, giá trị hợp đồng là 73,3 tỷ đồng; Hợp đồng thi công công trình lấy nước số 2 (Tuynel 2), giá trị hợp đồng là 67,2 tỷ đồng. Nâng tổng giá trị các hợp đồng đã ký tại dự án thủy lợi Ngàn Trươi lên 535,1 tỷ đồng.