Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf huyện Cẩm Khê

Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 HĐND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã thông qua “Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/5.000”.

Trên cơ sở chấp thuận cho phép của UBND tỉnh Phú Thọ, đồ án quy hoạch đã được CMH Group tài trợ và phối hợp nghiên cứu cùng với cơ quan tư vấn chuyên môn, và đã được HĐND huyện Cẩm Khê thông qua với một số nội dung chính như sau:

  • Địa điểm quy hoạch: Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô diện tích nghiên cứu: 1.193,92 ha, chia làm 5 phân khu Sân Golf, Đô thị thông minh, Làng Doanh nhân, Làng Lúa, Làng Chè.
  • Quy mô dân số: 18.000 – 22.000 người đến năm 2035
  • Tính chất là khu đô thị sinh thái với chiến lược phát triển bền vững; cân bằng giữa phát triển và bảo tồn tự nhiên, văn hóa bản địa; nghỉ dưỡng, thể thao, du lịch
  • Mục tiêu: thu hút đầu tư, phát triển, quản trị đô thị hiện đại, phát triển hạ tầng đồng bộ, môi trường bền vững và xây dựng đô thị có bản sắc đặc trưng vùng miền núi phía Bắc.

Chi tiết xem Nghị quyết số 17/NQ-HĐND tại đây

TIN TỨC MỚI NHẤT